Публічна оферта

Наведений нижче текст є договором між інтернет-магазином Центр тантричних знань SHAKTI, сайт якого розміщений в мережі Інтернет за адресою https://shakti-center.com, що має назву надалі «Інтернет-магазин», і користувачем послуг Інтернет-магазину, що має назву надалі «Покупець», і визначає умови купівлі-продажу товарів Покупцем через сайт інтернет-магазину.
1. Загальні положення
1.1. Цей договір є договором публічної оферти (відповідно до ст. Ст. 633, 641 і гл. 63
Цивільного кодексу України), його умови однакові для всіх покупців незалежно від статусу
(фізична особа, юридична особа, фізична особа - підприємець).

1.2. У разі прийняття умов цього договору, тобто публічної оферти Інтернет-магазину,
користувач стає Покупцем.
2. Терміни та визначення
2.1. Інтернет-магазин – Центр тантричних знань SHAKTI, заснований відповідно до Законодавства України, розміщеним в мережі Інтернет за адресою https://shakti-center.com

2.2. Покупець — це користувач (потенційний користувач) послуг Компанії на умовах цієї Оферти, який надав свої персональні дані, сплатив замовлення і є дієздатною фізичною особою, яка досягла 18 років, має законне право вступати в договірні відносини з Компанією. Компанія не здійснює перевірку дієздатності і не несе відповідальності за дії Учасника, які порушують вимоги чинного законодавства.

2.3. Товар — опублікований на сайті Інтернет-магазину перелік товарів (вебінари, ретріти, аудіо і відео лекції, сувенірна продукція, консультації) тощо, які надаються компанією на умовах даної оферти.

2.4. Замовлення — оформлена і розміщена заявка Покупця, адресована Інтернет-магазину, на пошук, комплектацію та резервування Товарів, для подальшого їх викупу Покупцем.

2.5. Сайт — сукупність сторінок, доступ до яких здійснюється за допомогою веб-браузера, і програмних модулів, об'єднаних єдиною системою управління, розташованих в мережі Інтернет за адресою https://shakti-center.com, і містить всі ознаки публічної оферти з пошуку, комплектації і резервування Товарів обраних Покупцем на сайті.

2.6. Персональне посилання - персональний буквено-цифровий код або інший код, що дозволяє Учаснику отримати доступ до вебінару, аудіо та відео лекції.
3. Предмет договору
3.1. Цей договір визначає порядок взаємодії та умови надання Інтернет-магазином послуг Покупцеві, грунтуючись на його прагненні, бажанні і можливості скористатися послугами пошуку, комплектації і резервування Товарів, а також на прагненні Інтернет-магазину надати Покупцеві потрібну йому інформацію, знайти і укомплектувати Товари згідно Замовлення покупця, і зарезервувати їх для подальшого придбання Покупцем.

3.2. Інтернет-магазин надає Покупцеві наступні послуги:

3.2.1. Комплектація і резервування Товарів (вебінари, ретріти, аудіо і/чи відео лекції, консультації, рекламна продукція тощо) на підставі Замовлення, оформленого Покупцем на Сайті і підтвердженого Інтернет-магазином

3.3. Інтернет-магазин здійснює продаж і доставку Товарів за допомогою кур'єрських служб доставки, зазначених на сайті інтернет-магазину на підставі заявок Покупців, залишених на Сайті і підтверджених Інтернет-магазином. Зазначені на Сайті ціни на Товари включають в себе вартість послуг комплектації і резервування товарів Покупців, якщо інше не зазначено в підтвердженні Заявки.

3.4. Покупець погоджується з умовами цього договору в момент оформлення Замовлення шляхом натискання на кнопку «Оплатити», що виражає підтвердження Покупця про прочитання тексту цього договору і згоду з його умовами. Надалі заперечення від Покупця щодо надання таким чином своєї згоди позбавляє Інтернет-магазин від будь-якого роду відповідальності за невиконання умов цього договору і залишає право Інтернет-магазину скасувати Замовлення в односторонньому порядку.
4. Правила участі у вебінарі, використання аудіо і/чи відео лекції, отримання консультації
4.1. Для участі у вебінарі, використанні аудіо і/чи відео лекції, для отримання консультації Покупцю необхідно придбати даний вид товару і виконати всі умови даної Оферти.

4.2. Після оплати вебінару, аудіо і / або відео лекції, на зазначену Учасником електронну пошту, далі «e-mail», перед початком трансляції вебінару, надійде повідомлення про можливість участі у вебінарі, що містить Персональне посилання, яке дійсне тільки для одного учасника, яким воно було отримано, перейшовши по ній Учасник підтверджує факт ознайомлення з умовами цієї Оферти в результаті чого йому надається доступ до сторінки трансляції вебінару. У разі надання персонального посилання на запис вебінару, аудіо і / або відео лекції на Учасника поширюються всі без винятку умови цієї Оферти.

4.3. Для участі у вебінарі, консультації Учасники самостійно забезпечують дотримання належних технічних умов для персонального комп'ютера або іншого мобільного пристрою.

4.4. Компанія не несе відповідальності за неможливість участі Учасника у вебінарі, яка виникла з причин, незалежних від Компанії.

4.5. Компанія має право на свій розсуд визначати дату, час і тему вебінару, лекторів, тривалість вебінару, міняти (переносити) і скасовувати їх, повідомивши Учасника на вказаний при реєстрації контактний e-mail.
5. Правила участі у Ретрітах
5.1. Покупцеві необхідно зареєструватися (заповнити анкету), здійснити оплату даного Товару, виконати всі умови даної Оферти.

5.2. У разі, якщо Компанія прийняла рішення про перенесення дати і / або часу ретріту, Покупці, які купили товар, отримують повідомлення про нову дату і / або часу на вказаний Покупцем при реєстрації контактний e- mail.

5.3.Компанія не несе відповідальності за неможливість участі Учасника у ретриті, яка виникла з причин, незалежних від Компанії.

5.4. Компанія має право на свій розсуд визначати дату, час, місце, тему ретріту, лекторів, тривалість ретріти, міняти (переносити) і скасовувати його, повідомивши Покупця за вказаною при реєстрації, заповнивши контактну e-mail.
6. Правила роботи з Сайтом
6.1. Покупець може переглядати зміст Сайту, оформляти замовлення, а також користуватися іншими його сервісами.

6.2. Реєстрація потрібна для доступу Покупця до персоналізованої інформації та надання додаткових можливостей роботи з Сайтом.

6.3. При реєстрації Покупець вводить такі дані:

· Ім'я, прізвище

· Номер телефону

· Адреса електронної пошти

6.4. Покупець зобов'язується надати відповідну дійсності, точну і повну інформацію про себе. Інтернет-магазин не несе відповідальності за точність і правильність інформації, залишеної Покупцем при реєстрації та здійсненні Замовлення.

6.5. Інтернет-магазин має право відмовити Покупцеві в користуванні послугами Інтернет-магазину, якщо у нього будуть підстави вважати, що Покупець вказав недостовірні дані, а так само за умови несумлінної поведінки (наприклад, порушення умов цього договору, або ін.).

6.6. Заборонено використовувати Сайт в протизаконної і забороненої діяльності. Покупці Інтернет-магазину погоджуються дотримуватися законів України і норми поведінки, прийняті в мережі Інтернет, а саме, але не обмежуючись, розміщенням на сайті матеріалів екстремістського, порнографічного чи іншого характеру, що зачіпає і / або ущемляє честь, гідність і / або ділову репутацію третіх осіб і порушують загальноприйняті норми моралі, а також розміщувати рекламну інформацію без дозволу Інтернет-магазину.
7. Порядок оформлення Замовлення
7.1. Покупець оформляє Замовлення на Сайті самостійно, шляхом додавання обраних Товарів в віртуальну корзину і натискаючи кнопку «Купити».
8. Порядок оплати
8.1. Покупець набуває Товари, зазначені в розміщеному на Сайті замовленні, а також оплачує послуги Інтернет-магазину на умовах узгоджених сторонами в підтвердженому Інтернет-магазином замовленні Покупця:

- На умовах оплати на рахунок Інтернет-магазину через систему WayForPay.

8.2. Умови інтернет-магазину та ціни на товар можуть змінюватись продавцем в односторонньому порядку до моменту отримання коштів за товар, після оплати покупцем ціна на товар залишається незмінною.
9. Умови повернення
9.1. Повернення і обмін інших товарів кінцевим споживачам, які не включені до переліку зазначений вище, здійснюється в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

9.2. У зв'язку з необхідністю бронювання місць на ретрітах Компанія не повертає передоплату за такі курси / програми.
10. Конфіденційність і захист персональних даних:
10.1. При реєстрації на Сайті Покупець залишає персональні та контактні дані.

10.2. Надаючи свої персональні дані на Сайті при реєстрації або оформленні Замовлення, Покупець дає свою добровільну згоду на обробку та використання (в тому числі і передачу) своїх персональних даних без обмеження терміну дії такої згоди відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06 .2010 р

10.3. Інтернет-магазин використовує отримані персональні дані для надання послуг, визначених цим договором, для просування послуг, що надаються Інтернет-магазином, в тому числі і за допомогою автоматизованої обробки персональних даних.

10.4. Інтернет-магазин зобов'язується не розголошувати отриману від Покупця інформацію. Не вважається порушенням надання Інтернет-магазином інформації агентам і третім особам, що діють на підставі договору з Інтернет-магазином, в тому числі і для виконання зобов'язань перед Покупцем, а також у випадках, коли розкриття такої інформації встановлено вимогами законодавства.

10.5. Якщо Покупець не бажає, щоб Інтернет-магазин продовжував обробляти персональні дані, то Покупцеві необхідно звернутися із заявою в службу підтримки. В цьому випадку Покупець не може продовжувати користуватися послугами Інтернет-магазину.

10.6. Покупець несе відповідальність за підтримання своїх персональних даних в актуальному стані. Інтернет-магазин не несе відповідальності за неякісне виконання покладених на нього зобов'язань у зв'язку з неактуальністю інформації про Покупця або невідповідністю її дійсності.

10.7. Покупець надає згоду на отримання від Інтернет-магазину та третіх осіб повідомлення за допомогою функціоналу Viber, WhatsApp, Telegram щодо продукції та іншої інформації від Центр Ведичних знань «Савітар».
11. Інформаційні повідомлення
11.1. Реєструючись на Сайті, Покупець дає Інтернет-магазину згоду на отримання інформаційних повідомлень від Інтернет-магазину Центр тантричних знань SHAKTI за допомогою служби коротких повідомлень (SMS) і електронної пошти.
12. Правила використання матеріалів, розміщених на Сайті
12.1. Сайт містить матеріали, товарні знаки, фірмові найменування та інші захищені законом матеріали, включаючи, але не обмежуючись, тексти, фотографії, графічні зображення, музичні та звукові твори.

12.2. Весь зміст Сайту охороняється законодавством України.

12.3. Покупець не має права використовувати матеріали, розміщені на Сайті, як то: вносити зміни, публікувати, передавати третім особам, брати участь у продажу або уступці, створювати вторинні документи та ін.
13. Інші умови
13.1. Цей договір укладено на території України і підпорядковується матеріальному праву України.

13.2. Недійсність будь-якого пункту або частини цього договору не веде до недійсності договору в цілому.

13.3. Всі суперечки, що виникають між Покупцем та Інтернет-магазином, вирішуються шляхом переговорів. У разі недосягнення врегулювання спірного питання, Покупець або Інтернет-магазин можуть звернутися за вирішенням спору до судових органів відповідно до чинного законодавства.

13.4. Інтернет-магазин має право вносити зміни в текст цього договору на власний розсуд в будь-який момент і без попереднього повідомлення Покупців. Актуальна (діюча) редакція договору завжди доступна на Сайті.
Відмова від відповідальності
Будь-яка інформація, розміщена на цьому веб-сайті, призначена тільки для вільного вивчення користувачами сайту. Наша команда докладає всіх зусиль для того, щоб надати на цьому сайті достовірну та корисну інформацію, яка відповідає на питання користувачів сайту. Але при цьому ми не виключаємо можливості помилок на сайті.

На цьому сайті, як і на будь-якому іншому, можуть перебувати посилання на сторонні сайти. Знаходження таких посилань на нашому сайті несе довідковий характер. Це не означає, що ми згодні або не згодні в тій чи іншій мірі з вмістом сторонніх сайтів. Ми ні в якому разі не несемо відповідальності за зміст цих сайтів і за зміни, які на них відбуваються. Так само ми не несемо відповідальності за завдану шкоду, яка могла отримати користувач за відвідування сторонніх сайтів.

Ми не несемо відповідальності за те, що людина, яка проходить наші курси чи тренінги, досягне таких само результатів, як і інші люди, які пройшли наші курси чи тренінги. Досягнення тих чи інших результатів і поставлених цілей залежить в цілому від самої людини. Ми не несемо відповідальності за всі хороші або погані відгуки, які залишають люди в інтернеті на різних інтернет ресурсах.